Obróbka CNC

Obróbka CNC (Computer Numerical Control) to proces wykorzystujący skomputeryzowane sterowanie numeryczne do obsługi tokarek, frezarek, routerów i innych maszyn. Operator maszyny CNC wprowadza polecenia do […]

Czym jest szafa serwerowa?

Szafa serwerowa jest solidną i bezpieczną obudową najczęściej używaną do przechowywania, ochrony i organizowania różnych elementów centrum danych. Zazwyczaj jest przeznaczona do użytku z serwerami […]

Czym jest HDR?

HDR to skrót od High Dynamic Range. W większości fotografii można zobaczyć tylko ograniczony zakres światła do ciemności w danej scenie. Nazywa się to zakresem […]