TP Advisory to firma zajmująca się doradztwem w obrębie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych ze sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, aby ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory proponuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które pozwalają klientom na uniknięcie problemów związanych z błędnym ustalaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych obejmuje przede wszystkim weryfikację i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu ustalenia stosownych cen oraz stworzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, TP Advisory gwarantuje klientom rzetelne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest przystosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl