Drzwi przeciwpożarowe stanowią pierwszą linię obrony przed pożarem w budynkach. Drzwi przeciwpożarowe są powszechnie stosowane w budynkach, w których istnieje ryzyko pożaru, np. w tych, w których znajdują się urządzenia elektryczne lub substancje chemiczne, które mogą być łatwopalne. Drzwi przeciwpożarowe instaluje się w ścianach między pokojami i korytarzami, a także w celu ochrony otworów, takich jak okna i drzwi zewnętrzne.

Drzwi przeciwpożarowe powinny być wykonane z metalu lub innego mocnego materiału, który jest odporny na ciepło i płomienie. Muszą też być w stanie zamknąć się automatycznie w przypadku pojawienia się dymu lub wysokiej temperatury, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia.

Drzwi przeciwpożarowe otwierają się na zewnątrz i mają zawiasy tylko z jednej strony, więc nie można ich otworzyć od wewnątrz, gdy jest pożar. Mają też zamki lub klamki, aby nie można ich było otworzyć z zewnątrz, gdy zostaną zamknięte automatycznie przez system alarmowy lub gdy ktoś je ręcznie zamknie, widząc w pobliżu dym lub płomienie.

Drzwi przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych (np. na klatkach schodowych) muszą spełniać określone wymagania dotyczące czasu automatycznego zamknięcia po aktywacji przez czujniki ciepła, siły potrzebnej do ręcznego zamknięcia drzwi po zauważeniu dymu lub płomieni w pobliżu, a także inne wymagania, które zależą od rodzaju budynku.

Drzwi stosowane w ścianach między pomieszczeniami mogą mieć różną grubość i konstrukcję, ale muszą być wykonane z materiałów o podwyższonej odporności na ciepło i płomienie. Mogą też być dodatkowo wyposażone w zamki lub klamki, aby nie można ich było otworzyć od wewnątrz, a także w okucia do mocowania drzwi w ścianie.