Nasza firma oferuje wszechstronne usługi w zakresie odbioru odpadów. Bez względu na lokalizację, umożliwiamy łatwy dostęp do wszelkich możliwości zagospodarowania odpadów. Nasze usługi obejmują zagospodarowanie opon, odpadów medycznych, bioodpadów, elektrośmieci, odpadów drewnianych, chemikaliów, niszczenie dokumentów, niszczenie danych, jak również skup metali, kontenery na gruz i więcej. Zajmujemy się każdym etapem – zaczynając od przyjęcia odpadu, aż do załadunek i transport. Sprawdzamy wiarygodność firm recyklingowych oraz zapewniamy dogodne terminy transportu. Wspieramy także w kwestiach administracyjnych związanych z ewidencją odpadów. Działania WasteMaster promują odpowiedzialny recykling i profesjonalne zarządzanie odpadami na terenie całej Polski. https://mamodpad.wastemaster.pl