Oscyloskopy to urządzenia wykorzystywane do dokonywania pomiarów w układach i urządzeniach elektrycznych. Pozwalają na rozpoznanie odkształconych napięć oraz na sprawdzanie parametrów pracy urządzeń. Stosowane są przede wszystkim w naprawie i konserwacji urządzeń, ich kalibrowaniu i strojeniu, a także do pomiaru bardziej szczegółowych parametrów układu. 

Rodzaje dostępnych oscyloskopów 

Oferowane dzisiaj oscyloskopy można podzielić na cztery główne grupy. Są to urządzenia: analogowe, z lampą pamiętającą, próbkujące oraz cyfrowe. Do najczęściej wykorzystywanych należą urządzenia analogowe oraz oscyloskop cyfrowy, które prezentują obraz odczytu na ekranie w czasie realnym. Punkt świetlny prezentowany przez oscyloskop porusza się wraz ze zmianą parametrów urządzenia. 

Kluczowym elementem w konstrukcji oscyloskopu jest jego lampa. Zbudowana jest z katody, grzejnika, siatki, anody, płytki odchylania w poziomie, płytki odchylania w pionie, ekranu oraz powłok i osłon zewnętrznych. 

Kluczowe parametry oscyloskopów 

W trakcie wyboru oscyloskopu warto zwrócić uwagę na pasmo przenoszenia; element ten powinien być większy od maksymalnej częstotliwości taktowania w danym obwodzie. Częstotliwość próbkowania określa maksymalną dopuszczalną częstotliwość zbierania próbek. Wielkość pamięci to parametr, który warto dostosować do rodzaju i sposobu wykorzystania urządzenia. W niektórych działaniach przydaje oscyloskop z wysoką częstotliwością próbkowania, w innych z kolei z dużą pamięcią akwizycji danych. 

Częstotliwość odświeżania to parametr im większy, tym lepszej jakości wyświetlane będą przebiegi. Z pewnością pozwoli to dostrzec jeszcze więcej szczegółów w prowadzonych detekcjach. Sposób wyzwalania określa w jaki sposób dochodzi do rejestracji próbek sygnału. Pozwala na zsynchronizowanie akwizycji następujących po sobie fragmentów przebiegu.